LRIT

LRIT Uyumluluk Testi


LRIT (Long Range Identification and Tracking – Uzak mesafeden tanımlama ve takip) sistemi Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından tasarlanan ve üye ülkelerin bayraklarını taşıyan yüzer araçların pozisyon bilgisini SOLAS kapsamında toplamaya ve ve üye ülkelere dağıtmaya yarayan bir sistemdir.  

SOLAS’ın V/19-1 no’lu düzenlemesi çerçevesinde 300 GRT üzerindeki tüm araçların günde 4 defa konum bilgisi iletmesi zorunludur. 31 Aralık 2008 tarihi sonrasında inşa edilen gemilerde LRIT uyumlu cihazların bulunması zorunludur.  Bu tarihten önce inşa edilen ve A1,A2 ve A3 seyir bölgeleri olan gemilerin 31 Aralık 2008 sonrası ile radyo surveyinde LRIT uyumlu cihaz ile teçhiz edilmiş olması gerekmektedir.  A4 seyir bölgeli gemiler için tarih 1 Temmuz 2009 olarak belirlenmiştir.

Arskom aşağıdaki bayraklarda LRIT testi hizmeti sunmaktadır.